Dilek Tekstil

SOSYAL SORUMLULUK

Dilek Tekstil; sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetir ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutar. Sosyal sorumluluk anlayışının kapsamını iş faaliyetleri ve onların etkileriyle sınırlı görmez, toplum ve çevre için en iyi olanı, dikkate alarak belirler.

Güçlü ve çağdaş bir toplumun; evrensel değerlere saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunan çağdaş nesillerin yetişmesiyle varlık bulacağına inanan Dilek Tekstil, bu yaklaşımla toplumu bilinçlendirmeye yönelik olan ve toplum üzerinde olumlu etkiler yaratabilecek sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almaya önem verir.

dilek-tekstil-icon-logo-revize